Invitasjon til klassevise møter

INVITASJON TIL KLASSEVISE MØTER
På 4. NM-runde på Konsmo vil det bli arrangert møter for hver enkelt klasse, klasse 1 – 4.
Her ønsker vi blant annet å finne en person for hver klasse som kan representere denne når reglement skal diskuteres osv. På denne måten har hver klasse mulighet til i større grad å bli hørt både i forhold til Rallycrosseksjonen og arrangører. Dette må ikke nødvendigvis være en av dere som deltagere, men en dere velger som kan representere klassen på en g...od måte.
Møtene vil finne sted lørdag 25. august i I frokost Teltet etter
følgende tidsskjema:
Klasse 1: kl. 17.30
Klasse 2: kl. 18.00
Klasse 3: kl. 18.30
Klasse 4: kl. 19.00
Møtene er KUN åpent for aktuelle deltagere i hver klasse.

Mvh

Stein Svardal

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1