Deltakermelding nr 1

Deltagermelding nr.1
NMK Konsmos Løp 22 sept 2013
Arrangørlisens nr: ARBH.13.08893
21.9.13

Fra Løpsledelsen
Til Alle Deltagerne

§ 267 Oppnevnte funksjonærer
Steinar Kjær erstatter Hans Kaddan Sørensen som faktadommer alternativspor.
Løpsavvikling
Dette gjelder i tillegg ved finaler: Dersom flere bryter i en finale, går den foran som har kjørt lengst distanse i finalen

Konsmo 21.9.13

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1