Oversikt 2022

Oversikt over styret og komiteer

Styret 2022

Leder; Sonja Svardal

Nestleder; Daniel Laudal

Styremedlemmer: Mats Bakken og Evy Anita Hårtveit

Styremedlemmer fra bane Sigve Lindland

1 vara: Stein Svardal

2. Vara. Kim Åvar Meland

Løpskomite

Anders Ubostad, Espen Kerim, Håvard Holte,  Petter Olsen,  Daniel Laudal (leder) og Evy Anita Hårtveit

Treningskomite

Jørn Rødland, Kim Åvar Meland Leder, Mats Bakken, Atle Vik, Evy Anita Hårtveit

Banekomite

Sigve Lindland Leder, Mats Bakken,  Joachim Ågedal , Håvard Holte, Isak Strisland og Ernst Atle Larsen.

Støttegruppe

Tonje Rafoss, Linda Larsen

Valgkomite

Leder  Endre Olsen, Nesteleder Søren Snartemo , Medlem Tommy Håland og Vara Stein Tore Bakke.

Kontrollutvalg: Tommy Egeli og Lennart Bakken, Vara Thor Arvid Kristensen

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit

 Powered by Makeweb 4.1