Oversikt 2023

Oversikt over styret og komiteer

Styret 2023

Leder; Sonja Svardal

Nestleder; Daniel Laudal

Styremedlemmer: Mats Bakken og Evy Anita Hårtveit og Kim Åvar Meland

1 vara: Stein Svardal

2. Vara: Linda Larsen

Løpskomite

Anders Ubostad,   Petter Olsen,  Daniel Laudal (leder) og Evy Anita Hårtveit

Treningskomite

Jørn Rødland, Kim Åvar Meland Leder, Mats Bakken, Anders Ubostad, Evy Anita Hårtveit

Banekomite

Stein Marius Hansen, Mats Bakken,  Joachim Ågedal ,  Isak Strisland og Ernst Atle Larsen( Kontakt)

Støttegruppe

Tonje Rafoss, Linda Larsen

Valgkomite

Leder  Endre Olsen, Nestleder Søren Snartemo , Medlem Stein Tore Bakke og Vara Tommy Håland.

Kontrollutvalg: Tommy Egeli og Lennart Bakken, Vara Thor Arvid Kristensen

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit

 Powered by Makeweb 4.1