Klubbmesterskap Rally 2015

Årets Klubbmester i Rally ble ikke ukjente Søren Snartemo foran Stein Svardal og Rune Skuland nr 3. I Kartleser klassen ble Tommy Håland vinner foran Sivert Svardal og Atle Skuland nr 3.  Vi gratulerer de heldige. Premieutdelingen finner sted på årsmøte.

Sø. Snartemo

5:09.3

5:07.2

0:00.0

1

1

1

1

4

Em. Snartemo

8:31.0

8:29.7

27:17.2

St. Svardal

NMK Konsmo

5:17.7

5:12.6

0:00.0

2

2

2

2

8

Si. Svardal

NMK Konsmo

8:51.8

8:45.7

28:07.8

Ru. Skuland

NMK Konsmo

5:44.6

5:35.2

0:00.0

3

3

3

3

12

At. Skuland

NMK Konsmo

9:29.9

9:24.8

30:14.5

Od. Holmesland

NMK Konsmo

6:07.5

6:08.6

0:00.0

4

4

4

4

16

He. Holmesland

NMK Konsmo

10:17.5

10:01.2

32:34.8

Ha. Engeland

NMK Konsmo

6:12.5

6:19.4

0:00.0

5

6

6

5

22

Best tid SS 1

Od. Engeland

NMK Konsmo

10:31.4

10:15.7

33:19.0

Jo. Nordbø

NMK Konsmo

6:18.4

6:06.2

0:00.0

6

5

5

6

22

St. Nordbø

KAK

10:30.6

10:30.2

33:25.4

Kartleser 2015

Ru. Kittelsen

KAK

5:14.6

5:10.5

0:00.0

To. Håland

NMK Konsmo

8:43.6

8:38.4

27:47.1

1

1

1

1

4

St. Svardal

NMK Konsmo

5:17.7

5:12.6

0:00.0

Si. Svardal

NMK Konsmo

8:51.8

8:45.7

28:07.8

2

2

2

2

8

Ru. Skuland

NMK Konsmo

5:44.6

5:35.2

0:00.0

At. Skuland

NMK Konsmo

9:29.9

9:24.8

30:14.5

3

3

3

3

12

Od. Holmesland

NMK Konsmo

6:07.5

6:08.6

0:00.0

He. Holmesland

NMK Konsmo

10:17.5

10:01.2

32:34.8

4

4

4

4

16

Ha. Engeland

NMK Konsmo

6:12.5

6:19.4

0:00.0

Od. Engeland

NMK Konsmo

10:31.4

10:15.7

33:19.0

5

5

5

5

20

Ol. Sandsmark

NMK Kvinesdal

7:27.7

6:54.5

0:00.0

Si. Fuglestveit

NMK Konsmo

12:16.1

11:59.6

38:37.9

6

6

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1