Årsmøte

Saksliste årsmøte

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

PÅ SPISERIET, VIGELAND 17/2-17

Åpning

1: Godkjenning av stemmeberettigede

2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4: Årsmeldinger

5: Regnskap 2016

6: Fullmakt til låneopptak ifb med tippemiddelsøknad.

7: Medlemskontigent 2018

8: Budsjett 2017

9: NMK Konsmos organisasjonskart

10: Valg

 

Premiering fra klubbmesterskapene 2016!

 

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1