Startprogram

Startprogram

For 4 NM Runde i Rallycross og juniorcup samt  NMK Mesterskap KONSMO Motorbane 25 og 26 august 2018

I.PROGRAM

Fredag 24.august 2018

09.00                                  Depotet åpner. Se pkt. 8.1          

15.00-21.00                      Sekretariatet åpent. Administrativ innsjekk.
15.30-21.00                      Teknisk kontroll

 

Lørdag 25 august 2018

06.30-07.00                      Innsjekk og teknisk kontroll (kun etter avtale med løpsleder)

08.00                                  Førermøte på startplata (husk legitimasjon)

09.00                                  Trening klassevis 2x3 runder (se pkt. 5.1)

11.30                                  Innledende omganger starter

 

Søndag 26 august 2018

08.30                                  Førermøte på startplata

09.00                                  Warm up klassevis 1x2 runder

                                            4. omgang Fortløpende

II.ORGANISASJON OG BESKRIVELSE

2.1      Løpet teller i:

- Norgesmesterskapet i Rallycross Supernasjonal 2018

- Rallycross junior Cup 2018

- NMK Mesterskapet i Rallycross

2.2      Beskrivelse

NMK Konsmo arrangerer 4. NM runde i rallycross og Rallycross Jr. cup i henhold til ISR, NSR og disse tilleggsregler.

2.3      Arrangør og arrangørlisens

NMK Konsmo     Arr.lis.nr.             ARRC 18.05114

2.3.1 Kontaktinformasjon

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal

post@nmkkonsmo.no

tlf 95215945

 

2.5      Offisielle funksjonærer

Løpsleder            :                            Roar Bakken tlf 47414651

Ass.løpsleder:                                  Søren Snartemo

Race Director  :                            Morten Sjølie                                                                                

Løpssekretær:                                 Evy Anita Hårtveit tlf 95215945                                              

Teknisk sjef :                                    Einar Flakk                                                                                   

Resultatservice/tidtaking:            Jarle Nordby      

Sikkerhetssjef:                                 Ådne Jenssen                                                                              

Deltagerkontakt:                            Otto Bujordet tlf 90591817                                                                                   

Depotsjef:                                        Daniel Laudal tlf 99500830

Ansvarlig for heatoppstilling        Jørn Rødland                                  

Miljøansvarlig:                                Stein Tore Bakke                                                                        

Faktadommere :

-        Start:                          Kjell Olsen                                                                            

-      Mål :                                   Tor Asbjørn Bakke

Observatør Alternativspor:            Kjell Ivar Erland                                            

 

2.6      Jury

Juryleder:                                         Kristian Seterøy                                                                          

Jurymedlem:                                    Trond Narmo    

Jurymedlem:                                    Kent Rudi           

Jurysekretær:                                  Grete Ruenes

Baneobersvatør:                             Kjetil Nygård

Baneobservatør:                             Jan Gabrielsen  

Baneobservatør:                             Roy Vidar Skomedal ( lørdag)/ Ronald Seterøy ( Søndag)

IV      INNSJEKK OG TEKNISK KONTROLL

4.1      Administrativ innsjekk

Administrativ innsjekk må være gjort før teknisk kontroll. Sekretariatet er i klubbhuset. Førere må personlig møte til innsjekk. For juniorer under 18 år må ledsager møte ved innsjekk.

4.1.1    Dokumenter som skal presenteres

Følgende vil bli sjekket på administrative kontroll:

·                 Førerlisens

·                 Anmelderlisens (dersom det er annen anmelder enn fører)

·                 Klubbmedlemskap

·                 Ledsagerlisens (gjelder for ledsager til juniorer under 18 år)

·                 Vognlisens

 

 

Lisenser skal være i henhold til NSR.

4.2      Teknisk kontroll

Alle biler som skal delta i løpet må til teknisk kontroll. Denne vil foregå ved teknisk sone. Kun fører og en mekaniker skal være tilstede under den tekniske kontrollen. Vognlisens skal fremvises ved teknisk kontroll.

VII     PREMIERING

7.1.     Premier

: Alle A finalister.

:På startplaten foran premievegg så fort protestfrist er ute

8.5      Adgang

Hver deltager får inntil 5 depotbilletter (inkl. sjåfør). Ekstra billetter kan kjøpes for kr.100 kontakt løpssekretær.

 

Startliste finnes på www.nmkkonsmo.no

Vi ønsker alle velkommen til Konsmo motorbane ��

 

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1