Tilleggsregler

 

 

 

TILLEGGSREGLER

 

VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL

NM I BAKKLEØP UNDELANDSBAKKEN VED KONSMO MOTORBANE

2 & 3. JUNI 2007

 

LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR.

NM REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

 

 

 

ARRANGØR             :  NMK Konsmo                                    

 

ADRESSE                  :  Boks 311, 4577 Lyngdal

 

ARR. LISENS.            :  ARHA 07.02568

 

TID OG STED  :  Undelandsbakken ved Konsmo Motorbane 2 og 3. juni 07.

                                       

LØPETS ART                        :   NM i bakkeløp

          

BAKKEN                   :  Bakkens lengde er ca.1800 m, bredde 4-5m.

                                       Høydeforskjellen er ca. 180 m.

                                       Banedekket er grus med asfalt på startplaten.  

 

KLASSER                  :  Klasse   1  Supernasjonal under 1600 ccm

                                    :  Klasse   2  Supernasjonal 1600 – 2000 ccm

                                    :  Klasse   3  Supernasjonal over 2000 ccm

                                    :  Klasse   4  Rallybiler med tohjulstrekk

                                    :  Klasse   5  Rallybiler gruppe N, 4 WD, gruppe A, 4WD, RC div. 1

                                    (inkl. biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B,

                                    tidligere Divisjon 2 biler)

                                   

SPORTSKOMITÉ:            Stein Svardal, Roar Bakken, Trond Holte & Tommy Egeli.

 

SPORTS-

KOMITÈENS TLF.    :  952 15 945

TELEFAKS                :  38 34 37 35    

                         

JURY                          : Svein Magne Øksnevad, Ronald Seterøy, Espen Kerim

 

HOVEDFUNKSJONÆRER         :                                                                                                          

LØPSLEDER            : Roar Bakken          

ASS. LØPSLEDER:            Odd Ågedal           

                                                     

DEPOTSJEF :            Tom Tånevik

BANE - SIKKERHETSSJEF : Tommy Egeli 

           

STARTER :            Børge Støle   

TEKNISK KONTROLLANT : Magne Svardal

SANITET/

AMBULANSE:  Sogndalen Røde Kors                               

SPEAKER/ Medisinsk ansvarlig: Finn Olav Hauge                                     

 

TIDTAKING                       :  NBFs tidtakerteam v Rune Påverud

   Elektronisk tidtaking med 1/100 sek. Nøyaktighet.

                                       Uavhengig reservetidtaking vil bli foretatt. Streiker det elektroniske, vil

                                       det uavhengige reservetidtakingen være avgjørende for samtlige.

                                     

TELEFON LØPSD.            :  952 15 945

 

PÅMELDING            : Skriftlig på NBFs påmeldingsskjema til NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal eller på fax 38343735 eller email: evy-haa@online.no innen fredag 25mai kl. 24.00. Etteranmelding frem til tirsdag 29mai kl.24.00.

 

STARTKONTINGENT:  Kr 1000 pr delrunde, kr 1800 for begge dagene.

                                            Etteranmelding pluss  kr 500.

                                      

INNSJEKK                :  I sekretariat på banen

TEKN. KONTROLL            :  I depotet

 

LØPSAVVIKLING            :  Lørdag 2. juni: Kjøres en innledende omgang, denne kjøres klassevis i nummerrekkefølge. Deretter kjøres en pre-finale hvor alle deltar. Startrekkefølgen innen hver klasse i pre-finalen avgjøres av tiden i innlednede omgang, slik at den fører med best tid kjører sist i sin klasse. Det kjøres en finale med de 10 beste fra hver klasse. For avansement til finalen teller best tid oppnådd enten i innledende omgang eller pre-finalen. Best kvalifiserte fører starter sist i hver klasse. Er det 2 eller flere førere med lik tid etter innledende omgang og pre-finalen, er nest beste tid avgjørende for rekkefølgen, er det fortsatt likhet skal begge/alle kjøre finalen. Finaleomgangen kjøres også klassevis. Tellende resultat innbyrdes for finalistene er beste tid oppnådd enten i pre-finalen eller finalen. Er det 2 eller flere førere som etter finalen har samme tid, er nest beste tid, deretter 3 beste tid avgjørende for rekkefølgen. Resultatene fra 11plass og videre er beste tid oppnådd enten i innledende omgang eller pre-finalen. Skulle det oppstå at flere en 10 biler kjører finalen, skal også tiden fra finalen taes med.

Søndag 3. juni: Det kjøres en innledende omgang, denne kjøres klassevis i nummerrekkefølge. Deretter kjøres annen omgang der alle deltar. Startrekkefølgen innen hver klasse i annen omgang avgjøres av tiden i innledende omgang, slik at den fører med beste tid kjører sist i sin klasse. Tellende resultat innbyrdes er beste tid oppnådd enten i innledende omgang eller 2 omgang. Er det 2 eller flere førere som har lik tid, er nest beste tid avgjørende for rekkefølgen.

 

STARTMETODE    :  Det benyttes flying start. (Starteren gir signal med norsk vimpel.)

 

 

PREMIERING         :1/3 av finalistene premieres. Minimum nr 1-2-3

 

 

 

DEPOTPLASS          :  Løpsbil og trekkvogn plasseres i depotet på anvist plass.

                                       Grunnet begrenset plass vil det bli tatt forbehold om oppslåing av telt og

   lignende.

 

ADGANG                            :  Hver deltager får utlevert 6 depobilletter ved innsjekk.

 

STARTNUMMER              :  Deltakere skal kjøre med startnummer i henhold til startlisten. Startnummer utdeles ved innsjekk. 1 omgang etter startliste.

 

STRØM                      : Tilgang til strøm kan kjøpes, behov må meldes på forhånd på påmelding eller ved henvendelse til arrangøren. Kr 300 for strøm.                                      .

 

PERSONLIG -

UTRUSTNING                     :  Se NSR § 304. NB deltakere i rallyklassen må bruke hansker og balaclava.

 

DRIVSTOFF                        :  Se NSR §307 PKT. Q.

 

STØYBEGRENSN.   :  Se NSR § 307 PKT. B.

 

FORSIKRING         :  I henhold til NBF´s pålegg.

 

LISENSER                 :  I henhold til NSR. Førere må ha gyldig lisens for hastighet eller førerlisens for rally. Rallybiler skal være i henhold til teknisk regleverk for rally og inneha kombinert vognlisens.

 

DEKK                                   :  I henhold til dekkreglement i NSR for de respektive klasser

.

RESULTATLISTE

JURYMELDINGER :  Slås opp på tavle i depotet etter hver omgang.

                                       Eventuelle avgjørelser fra juryen blir slått opp på samme tavle.

 

REKLAMERETT   :  Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold

                                       til NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr 1000 Reklamens plassering og

                                       utforming blir beskrevet i startprogrammet.

                                      

PARC FERMÉ                    :  Alle biler parkeres etter løpet i parc fermé som anvises av vakter.

                                       Sted oppgis på førermøte. Se NSR § 18 og NSR § 254.

 

PROTESTER                      :  I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

APPELLER                :  I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

BELIGGENHET                 :  Bakken ligger ved Konsmo Motorbane. Kjør RV 460, 3 km nord for Konsmo sentrum. Sikreste veien er å kjøre E-39 til Vigeland ( 10 km vest for Mandal), ta av på RV 460 kjør så ca. 30 km til bakken.

 

AVBUD                              :  Eventuelle avbud skal skje snarest, først på telefon 952 15 945

deretter skriftlig til arrangøren på fax 38 34 37 35 eller email: evy-haa@online.no

                                       Vi henviser til NSR § 34.

 

ALKOTEST               : Det vil bli foretatt alkotest av førerne. De som motsetter seg dette vil bli   nektet start.

 

STARTPROGRAM & STARTLISTE er tilgjengelig på www.nmkkonsmo.no fra tirsdag 29.mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSSKJEMA         : Fredag  1 juni kl 1800 – 2200            Innsjekk – teknisk kontroll

 

 

Lørdag 2juni

                           kl 09.15                        Førermøte

                           kl 1000                        1. innledende omgang

                           kl 1300                        Prefinaler

                           kl 1500                        Finaler

                        ca kl 1700                        Premieutdeling           

                                     

 Søndag 3 juni kl 11.00                        Førermøte

 kl 1200                        1. omgang

                         Kl 1400                        2. omgang

                        ca kl 16.00                        Premieutdeling 

                                      

                                                                                     

                                      

   Arrangøren tar forbehold om endringer av dette tidsskjema.

 

 

 

OVERNATTING                :  Høgetveits Naturcamp tlf 382 86 975/ 975 69 121

 

NMK Konsmo ønsker alle velkommen til bakkeløp på Konsmo!

 

Løpsopplysninger: Evy Anita Hårtveit tlf. 952 15 945

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1