Tilleggsregler Mestermøte og Sørvestcup NMK Konsmo

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

MESTERMØTE & SØRVESTCUP BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

8 & 9/09- 07

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Sørvestcup Bc Rcn

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler samt sørvest cup reglement.

Arr.lis. nr

:

ARBH 07.08106

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo Motorbane 8. september kl. 10 og 9. september kl.11.

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

Bc. sr, jr, debutanter og Rcn over og under 2,4. ( Dameklasse viss 7 påmeldte)

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52. Svenske deltagere skal følge” Reglement for utveksling av deltagere i Folkrace/Bilcross løp mellom Sverige og Norge.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m, 25% asfalt, resten grus.

Sportskomitee

:

Espen Kerim, Børge Støle, Egil Støle, Odd Gunnar Erland, Roy Fidje, Tommy Egeli og Evy Anita Hårtveit

 

:

 

 

:

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945)

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Anne-Kjersti Luvidksen

Jurymedlem

:

Anders Ege & Arvid Kjær

Løpsleder

:

Evy Anita Hårtveit

Ass. Løpsleder.

:

Harald Kerim

 

:

 

Teknisk kontrollant

 

Arild Reinertsen

Faktadommer Tyvstart

:

Tom Daniel Tånevik

Faktadommer mål

:

Hans Nøding

Faktadommer Start

: 

:  

 

Arne Glomsaker

Depotsjef

:

Ronny Blørstad

Medisinsk ansv.

:

Finn O Hauge

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

 

 

Fax 38 34 37 35 innen 2. september.

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Bc sr kr 750, Bc junior kr 350 og Rcn kr 850.

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser. Rcn må ha førerkort.

Innsjekk

:

Se under tidsskjema

Tekn. kontroll

:

Se under tidskjema

Førermøte

:

Ved speakertårn  lørdag kl. 09.15 og søndag kl.10.30

Løpsavvikling

:

Bc sr og jr kjører 5 innlende omganger a 3 runder, 6 biler i heatet. 3 omganger lørdag og 2 omganger og finaler søndag.

 

 

Er det mer en 24 biler kjøres B finale ( junior kjører b finale med flere en 15 biler)c finale ved flere en 30 biler og d finale ved 50 biler, E finale ved 51 biler. Beste tid i hver omgang premieres med 5 poeng. I finalen kjøres 5 runder. Poeng skala bc: 10-7-5-3-2-1, dersom ikke alle rundene kjøres gir dette 0 poeng. Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng. Ved poenglikhet går den foran med flest 1 plasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder best oppnådde resultat i siste omgang. Er det fortsatt likhet trekkes det i sekretariatet. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata. Startoppstilling i bc på en linje i finaler.

 

 

Rcn kjøres etter NSR § 603 5.2 og 5.3. Det kjøres 5 innledende omganger i begge klasser, 3 omganger lørdag og 2 omganger pluss finaler søndag. Alle deltakerne skal innom alternativsporet en gang i hver omgang også i finalen. Det kjøres 5 biler i heatet og 4 runder. I finalen kjøres 6 biler og 6 runder. Kjøres på elekt.tid. Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. De 4 beste omgangene teller. De med lavest poengsum kjører finale. Ved poenglikhet avgjør beste tider. Klassene kjører i sammen i omgangene men egne finaler. Kun A finale. Startoppstilling i finaler etter RC reglement.

 

 

 

 

 

 

Startnummer

 

Utdeles på innsjekk. Startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Ved startproblemer gies det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Viss bilen ikke starter da kjøres heatet uten den deltageren.

Tyvstart

:

Ihht NSR § 603 pkt. 5.2. Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister. Pengepremier. 1 pl. Bc.jr kr 5 000,- 2pl 2000, 3 pl 1000.

I bc. Sr følgende premiering. 1 pl. 25 000kr, 2 pl. 10 000 kr, 3 pl. 5 000 kr, 4 pl. 4 000 kr, 5 pl. 3 000kr, 6 pl. 2 000kr. 7-16 pl 1000kr. 1 pl rcn kr 5 000, ( ved færre en 8 startende kun kr 2 500,-)

Anbud

:

Ved sekretariat

Adgang

 

Hver deltager får 2 depotbilletter på innsjekk.

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

:

INNSJEKK OG TEKNISK, Fredag fra kl. 18.00- 21.30

 

 

                                               Lørdag fra kl.07.00-08.30 ( Innsjekk stenger kl 08.15)

 

 

 

 

Lørdag: Førermøte kl. 09.15

 

 

              Start 1. omgang kl.10.00

 

 

 

Søndag:  Førermøte kl. 10.30.

 

 

               Start 4 omgang kl 11.00

 

 

NB Blir kun anledning til å ha løpsbil i depotet. Eget bussdepot og camping på utsiden av depotet.

 

 

 

 

 

NMK Konsmo ønsker alle velkommen til Konsmo Motorbane!

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1